Hazır Beton Sevkiyat Yönetimi

Hazır Beton Sevkiyat Yönetimi

Karakutu® hazır sevkiyat yönetimi sayesinde, her gün farklı birçok şantiyeye hazır beton sevkiyatı yapan firmalar, sahalarındaki tüm operasyonlarını, tek bir merkezden ve anında internet üzerinden görüntüleyerek izlemekte ve yönetebilmektedir. Sistem sayesinde, operasyonun bütün birimleriyle ilgili detaylı olarak hem güncel hem de geçmişe yönelik raporlamalar – irsaliyeler alınabilmekte ve tüm operasyon detaylı olarak anlık bazda takip edilebilmektedir. Tüm bu özelliklerin yanı sıra araçların nerede ve nasıl kullanıldıkları, devir, hız, rölanti, yakıt ve araç arızaları görüntülenebilmekte ve raporlanabilmektedir.