ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ

  • EDS; kural ihlali yapan araçların sensörler ve video analizi ile tespit edilmesi, plakalarının kaydedilmesi ve ilgili kanunda öngörülen cezaya tabii tutulması için gerekli kanıtların oluşturulduğu bir denetleme sistemidir.
  • Elektronik Denetleme Sistemi, trafik ihlallerinin tespit edilmesine yönelik bir uygulamadır.
  • Elektronik Denetleme Sistemi, kapsam olarak kusurlu sürücüleri cezalandırmayı değil, sürücülerde davranış değişikliğini gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir.
  • Sistem ile bireylerin, kusurlu davranışlarının sürekli izlendiği ve tespit edildiğinin farkındalığı oluşturulmaktadır.
  • Sistemin uygulandığı noktalarda, kısa zamanda kural ihlallerinin %90 azaldığı gözlemlenmiştir.

INFINIDIUM, Elektronik Denetleme Sistemleri altında sunmuş olduğu sistemler;

  • Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi
  • Ortalama Hız Tespit Sistemi
  • Park İhlal Tespit Sistemi
  • Mobil Elektronik Denetleme Sistemi