İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Politikamız

İş hayatının her aşamasında “İnsan odaklı yaklaşım” ile hareket eden Infinidium A.Ş. kurumsal hedef ve stratejiler doğrultusunda insan kaynakları sistemlerini uygulamaktadır.
Bu doğrultuda kuruma dair hedef ve ihtiyaçlar belirlenerek, çalışanlar için:

Hem kişisel hem de meslekli anlamda sürekli eğitim olanakları sunulur,
Performans değerlendirmeleri objektif kriterler ile yapılarak, yüksek performanslar ödüllendirilirken düşük performansların gelişimine destek sağlanır,

Bireysel hedeflerin gerçekleşmesi desteklenerek kurumsal performansın artırılması sağlanmaktadır.

Ücret Politikamız

Infinidium A.Ş. de ücret; kişinin bilgi, beceri, deneyim, eğitim durumu ile görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk düzeyine göre şekillenen ücret politikası doğrultusunda belirlenir.

Eğitim Politikamız

Infinidium A.Ş. ailesine yeni katılan personele yönelik eğitim süreci; şirketin daha iyi tanınması, organizasyon yapısının daha net anlaşılması, iş yapma süreçlerinin, çalışma sisteminin ve çalışanların yeni personele tanıtılması amacıyla oryantasyon eğitimi ile başlar. Oryantasyon eğitimi ile personelin kuruma, çalışma ortamına ve işe uyumunun verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.
Oryantasyon eğitimi ile başlayan eğitim süreci, personelin mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler ile süreklilik arz eder. Bu eğitimler personel ve kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenirken kurumun hedef ve stratejilerine de katkı sağlamaktadır.